Strona główna
 
 

Feniks Dom Handlowy

Konkurs plastycznyPrace nagrodzone w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę plastyczną pod tytułem "Moja Mama, Mamusia, Mamunia...".
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku do lat 6 uczęszczające do przedszkola objętego konkursem.

Technika wykonania prac: kredki, farby, ołówek, wyklejanka z papieru.
Format A4.

Czekamy na 20 najbardziej oryginalnych prac przesłanych przez dzieci z każdego przedszkola i pocztą na adres:

"Społem" PSS "Feniks"
ul. Szewska 75/77
50-121 Wrocław
lub złożonych osobiście w Dziale Zarządzania na V piętrze Domu Handlowego "Feniks".

Termin składania prac do 22 maja 2017r.

Autorzy 15 najpiękniejszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.
Nagrodzone prace będą eksponowane na terenie Domu Handlowego "Feniks" oraz umieszczone na stronie www.feniks.wroc.pl i facebooku w terminie 01.06 - 31.08.2017 r.

Prace muszą zawierać dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz dane przedszkola.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2017 r.

Wyniki konkursu laureaci będą mogli poznać w dniu 01.06.2017 r. w Domu Handlowym "Feniks" oraz na stronie internetowej www.feniks.wroc.pl., gdzie zostaną pokazane nagrodzone prace.

Życzymy powodzenia i zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin konkursu
DH Feniks 2010