Fenikt historia

POZNAJ HISTORIĘ

Zapewne wielu osobom z Wrocławia jak i osobom przyjezdnym "Feniks" kojarzy się ze Spółdzielczym Domem Handlowym "Feniks", znajdującym sie w rynku naszego miasta. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, ale "Feniks" to nie tylko duży dom towarowy - to także nazwa właściciela tego domu towarowego, czyli Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM "Feniks"! PSS SPOŁEM "Feniks" we Wrocławiu jest jedną z kilku spółdzielni spożywców we Wrocławiu i jedną z kilkuset w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo krótką historię naszego sklepu przeplataną z historią spółdzielczości w Polsce i Wrocławiu

Historia budynku SDH "Feniks" sięga przełomu XIX i XX wieku. Wybudowany u schyłku XIX w., około roku 1902 Dom Handlowy braci Barasch rozpoczął swoją działalność. W latach 1934-35 w wyniku represji i szykan wobec Żydów, odebrano dom handlowy właścicielom. Lata II wojny światowej nie oszczędziły budynku, który uległ częściowemu zniszczeniu i wypaleniu. Po wyzwoleniu Wrocławia przystąpiono do usuwania skutków zniszczeń wojennych, uruchamiano gmachy użyteczności publicznej, organizowano zalążki handlu niezbędnego do funkcjonowania życia w mieście.

W maju 1946 roku ówczesny Zarząd Miejski przekazał w użytkowanie Powszechnej Spółdzielni Spożywców budynek nr 31/32 przy Rynku wrocławskim, z przeznaczeniem na dom towarowy i biura Spółdzielni. Spółdzielcy natychmiast przystąpili do odbudowy obiektu. Naprawiono zniszczony przez bomby dach, wstawiono okna i szyby, ułożono podłogę i odremontowano parter.

7 sierpnia 1946 roku zapadła ostateczna decyzja o przekazaniu w użytkowanie Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu obiektu usytuowanego w centrum wrocławskiego Rynku, który jako pierwszy Spółdzielczy Dom Handlowy rozpoczął swoją działalność od sprzedaży na parterze towarów wolnorynkowych oraz realizacji przydziałowych kart odzieżowych.

W grudniu 1946 roku Dyrektor Przedsiębiorstwa Miejskiego Zarządu Nieruchomości Miejskich, inż. Adam Sławiński i przewodniczący Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu - Hieronim Lipiński zawierają i podpisują 5-letnią umowę dzierżawy dotyczącą nieruchomości przy ul. Rynek 31/32. Umowa gwarantowała Spółdzielni jej przedłużenie oraz prawo pierwokupu. Podpisanie umowy dzierżawy obiektu oraz przekazanie Spółdzielni w następnych latach budynku w wieczyste użytkowanie stworzyło podwaliny rozwoju domu handlowego.

W miarę upływu lat przebudowano kolejne piętra budynku, przeznaczając na działalność handlową nowe kondygnacje. W latach 1961-1965 dom handlowy został poddany kapitalnemu remontowi i modernizacji. Została włączona do działalności handlowej II i III kondygnacja. Wprowadzono do sprzedaży szereg artykułów przemysłowych, tworząc wielobranżowy dom handlowy. Przeprowadzona modernizacja oraz dynamiczny wzrost powierzchni handlowej, usytuował obiekt w gronie największych Spółdzielczych Domów Handlowych w Polsce. Otrzymana w 1965 roku nazwa Spółdzielczy Dom Handlowy "Feniks" jest używana do dnia dzisiejszego.

Nowocześnie na owe czasy zmodernizowany obiekt, wciągnięty od 1970 roku do rejestru zabytków, stał się ulubionym miejscem zakupów mieszkańców miasta i osób przyjezdnych.

W swojej historii, Dom Towarowy, Spółdzielczy Dom Handlowy, a od 1965 roku Spółdzielczy Dom Handlowy "Feniks" podlegał organizacyjnie wg kolejności:

  1. Powszechnej Spółdzielni Spożywców - Stare Miasto,
  2. Wrocławskiej Spółdzielni Spożywców,
  3. Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców.

Wysoka pozycja SDH "Feniks" zostaje doceniona przez ówczesne władze Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. W lipcu 1982 roku SDH "Feniks" otrzymuje rangę Oddziału WSS z prawami pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego oraz statutowymi organami samorządowymi.

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku wywarły istotny wpływ na dalsze działania SDH "Feniks". Dokonany przy końcu 1988 roku podział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców umożliwił powstanie samodzielnego, niezależnego podmiotu gospodarczego - "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Feniks" we Wrocławiu, która została powołana 4.01.1989 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław - Fabryczna.

Czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju SDH "Feniks" było podjęcie decyzji o wykupieniu budynku od władz Miasta, co stało się faktem w grudniu 1995r. Obecnie budynek stanowi własność członków Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Feniks".

Animowana historia Domu Handlowego Feniks

"Film zrealizowano w ramach projektu @Dobry Widok we Wrocławiu prowadzonego przez Fundację Dom Pokoju."