Zapraszamy

do udziału w konkursie na pracę plastyczną pod tytułem

„Moje wymarzone wakacje”

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku do lat 6 uczęszczające do przedszkola objętego konkursem.

 

Technika wykonania prac: kredki, farby, ołówek, wyklejanka z papieru. Format A4.

Czekamy na 20 najbardziej oryginalnych prac przesłanych przez dzieci z każdego przedszkola dostarczonych lub przesłanych na adres:

„Społem” PSS „Feniks” ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław

Prace można złożyć osobiście w Dziale Zarządzania Sprzedażą na V piętrze Domu Handlowego „Feniks”. Termin składania prac do 4 czerwca 2018r.

 

Autorzy 15 najpiękniejszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.

Nagrodzone prace będą eksponowane na terenie Domu Handlowego „Feniks” oraz umieszczone na stronie www.feniks.wroc.pl i facebooku w terminie 13.06 – 31.08.2017r.

 

Prace muszą zawierać dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu, zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz dane przedszkola.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.06.2018r.

 

Wyniki konkursu laureaci będą mogli poznać w dniu 13.06.2018r. w Domu Handlowym „Feniks”, na stronie internetowej www.feniks.wroc.pl oraz na Twitterze i Facebooku, gdzie zostaną pokazane nagrodzone prace.

 

Życzymy powodzenia i zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin konkursu