espolem.pl
Projekt finansowany z funduszy europejskich

Regulamin Domu Handlowego „FENIKS”

 

§ 1

 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z obiektu Domu Handlowego „SPOŁEM” PSS „FENIKS” położonego we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 75/77 i ul. Rynek 31/32.

2. Właścicielem i administrującym Domem Handlowym jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks" zwana w dalszej części Regulaminu Administratorem.

 

§ 2

Regulamin jest dokumentem regulującym wzajemne prawa, zasady i warunki dla osób przebywających na terenie Domu Handlowego „FENIKS”.

 

§ 3

1. Regulamin obowiązuje na całym obszarze Domu Handlowego „FENIKS” i dotyczy wszystkich osób przebywających na jego terenie.

2. Wejście na teren Domu Handlowego „FENIKS” oznacza zgodę na respektowanie wszelkich zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Z Domu Handlowego "FENIKS" można korzystać w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych do budynku.

 

§ 5

Na terenie Domu Handlowego "FENIKS" zabrania się:

 1. przebywania osób w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia w tym również osób zachowujących się niegodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób,
 2. używania otwartego ognia, palenia papierosów w tym elektronicznych oraz innych wyrobów tytoniowych i odurzających,
 3. wchodzenia z przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia osób,
 4. spożywania napojów alkoholowych,
 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych obiektu lub jego części oraz artykułów w nim się znajdujących bez pisemnej zgody Administratora,
 6. umieszczania plakatów, dystrybucji materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Administratora,
 7. prowadzenia akcji charytatywnych, handlu obnośnego, występów muzycznych, zgromadzeń bez pisemnej zgody Administratora,
 8. biegania, jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach,
 9. wprowadzania rowerów, motocykli i innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów dla niepełnosprawnych,
 10. wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych,
 11. żebractwa,
 12. przebywania osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających,
 13. blokowania i ograniczania przepustowości ciągów komunikacyjnych.

 

§ 6

Administrator lub służba ochrony Domu Handlowego „Feniks” może żądać opuszczenia Domu Handlowego „FENIKS” przez osoby, które:

 1. zachowują się agresywnie w stosunku do innych osób,
 2. wzbudzają odrazę swoim wyglądem, brudem i zapachem,
 3. nie przestrzegają postanowień  niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

1. Wobec osób naruszających Regulamin w uzasadnionych przypadkach będą wyciągane konsekwencje prawne,

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów prawa prosimy o kontakt pod nr tel. 71 3771800,

3. Osoby przebywające na terenie Domu Handlowego „FENIKS” prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz respektowanie poleceń służby ochrony.

 

§ 8

Niezależnie od w/w postanowień zabrania się podejmowania wszelkich działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

 

§ 9

Administrator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w każdym czasie.