Projekt finansowany z funduszy europejskich

Regulamin Domu Handlowego „FENIKS”

 

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z obiektu Domu Handlowego „SPOŁEM” PSS „FENIKS” położonego we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 75/77 i ul. Rynek 31/32.
 2. Właścicielem i administrującym Domem Handlowym jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks", zwana w dalszej części Regulaminu Administratorem.

 

 

§ 2

Regulamin jest dokumentem regulującym wzajemne prawa, zasady i warunki dla osób przebywających na terenie Domu Handlowego „FENIKS”.

 

§3

 1. Regulamin obowiązuje na całym obszarze Domu Handlowego „FENIKS” i dotyczy wszystkich osób przebywających na jego terenie.
 2. Wejście na teren Domu Handlowego „FENIKS” oznacza zgodę na respektowanie wszelkich zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Z Domu Handlowego "FENIKS" można korzystać w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych do budynku.

 

§ 5

Na terenie Domu Handlowego "FENIKS" zabrania się:

 1. przebywania osób w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia w tym również osób zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócających spokój innych osób;
 2. używania otwartego ognia, palenia papierosów w tym elektronicznych oraz innych wyrobów tytoniowych i odurzających;
 3. wchodzenia z przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia osób;
 4. spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających;
 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych obiektu lub jego części oraz artykułów w nim się znajdujących bez pisemnej zgody Administratora;
 6. umieszczania plakatów, dystrybucji materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Administratora;
 7. prowadzenia akcji charytatywnych, handlu obnośnego, występów muzycznych, zgromadzeń bez pisemnej zgody Administratora;
 8. biegania, jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych osobistych środkach transportu;
 9. wprowadzania rowerów, motocykli i innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów dla niepełnosprawnych;
 10. wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych;
 11. żebractwa;
 12. korzystania z wózków i koszyków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 13. blokowania i ograniczania przepustowości ciągów komunikacyjnych.

 


§6

Administrator lub służba ochrony Domu Handlowego „Feniks” może żądać opuszczenia Domu Handlowego „FENIKS” przez osoby, które:

 1. zachowują się agresywnie i obraźliwie w stosunku do innych osób, stanowiąc istotną niedogodność dla Klientów i Personelu;
 2. wzbudzają odrazę swoim wyglądem oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, reputacji lub dobrego samopoczucia Klientów i Personelu DH;
 3. nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu oraz niestosowania się do obowiązujących rozporządzeń i ustaw.

 

§7

 1. Wobec osób naruszających Regulamin w uzasadnionych przypadkach będą wyciągane konsekwencje prawne.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów prawa prosimy o kontakt pod nr tel. 71 3771800
 3. Osoby przebywające na terenie Domu Handlowego „FENIKS” prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz respektowanie poleceń upoważnionych pracowników Administracji i służby ochrony.

 

§ 8

Niezależnie od w/w postanowień zabrania się podejmowania wszelkich działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

 

§ 9

Administrator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w każdym czasie.