Regulamin Karty Klienta

Karta klienta "SPOŁEM" jest kartą rabatową, pozwalającą na zakupy towarów z 2 % bonifikatą w stoiskach własnych Domu Handlowego "Feniks". W soboty oraz niedziele handlowe karta rabatowa uprawnia do zakupów w stoiskach przemysłowych z bonifikatą 7 %, w stoisku spożywczym - 2 %.

Rabatem objęte są wszystkie towary z wyjątkiem alkoholu, piwa, wyrobów tytoniowych, doładowań, prasy, biletów komunikacji miejskiej, opłat rachunków dokonywanych przez kasę (usługa "Moje Rachunki") oraz pozostałe usługi (przesyłki kurierskie DHL, usługi ksero).

Rabat udzielany jest przy kasie, przy płaceniu za zakupy. Kartę klienta wydaną przez "SPOŁEM" PSS "Feniks" można wykorzystać w innych sklepach "SPOŁEM" na terenie całego kraju. Również w naszym sklepie można otrzymać rabat okazując kartę klienta wydaną przez inną spółdzielnię.

Kartę Klienta Społem można zakupić w cenie 5zł we wszystkich kasach w Stoiskach Spółdzielni.