espolem.pl
Projekt finansowany z funduszy europejskich

Adres siedziby, telefony kontaktowe

Dane do faktur

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks"

ul. Szewska 75/77

50-121 Wrocław

NIP: 896-000-26-05

REGON: 000987696

BDO:000047927

Spółdzielnia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165355

Konto bankowe: Bank ING 96 1050 1575 1000 0090 3050 2562

 

Kasa spółdzielni:

czynna w każdą środę i ostatniego dnia każdego miesiąca w godz. 12.30-14.30

 

Parking:

Dla kontrahentów posiadamy dwa wydzielone kopertą miejsca parkingowe od strony ul. Kurzy Targ.


Dane kontaktowe

Sklep "Art. biurowe, zabawki" - 1 piętro

tel. 71 377 18 41

      71 377 18 31

Sklep "AGD, drogeria" - 2 piętro

tel. 71 377 18 26

      71 377 18 25

Salon Prasowy

tel. 71 377 18 33

Supermarket – parter

tel. 71 377 18 49

      71 377 18 47

Delikatesy "Feniks", ul. Prądzyńskiego 40/1B, Wrocław

tel. 71 377 18 88

 

SEKRETARIAT

tel. 71 377 18 02

biuro@feniks.wroc.pl
fax. 71 344 59 32
 
ZARZĄD
Prezes Zarządu - Jerzy Kraśniewski
tel. 71 377 18 02,
 
DYREKTOR HANDLOWY
tel. 71 377 18 14
 
DZIAŁ ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
tel. 71 377 18 66
 
Kierownik
tel. 71 377 18 70

- negocjacje umów z dostawcami w branży spożywczej i przemysłowej

- koordynacja działań odnośnie najmu powierzchni biurowych i handlowych

- działania marketingowe i reklamowe

 

ZESPÓŁ INFORMATYKI
tel. 71 377 18 61
 
Kierownik
tel. 71 377 18 60

- koordynacja działań informatycznych


Dane kontaktowe

Specjalista ds. kadrowo-płacowych
tel. 71 377 18 20

- prowadzenie rekrutacji

 

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY

Główny Księgowy
tel. 71 377 18 44
- prowadzenie polityki księgowo-finansowej
 
Kierownik
tel. 71 377 18 52
 
Kasa
tel. 71 377 18 28
 
Uzgodnienia sald
tel. 71 377 18 52
 
Płatności
tel. 71 377 18 52
 
 

 

DZIAŁ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNY
tel. 71 377 18 54
 
Kierownik
tel. 730 700 915

- koordynacja działań techniczno-remontowych

- zarządzanie administracyjne budynkami