espolem.pl
Projekt finansowany z funduszy europejskich

Adres siedziby, telefony kontaktowe

Dane do faktur

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks"

ul. Szewska 75/77

50-121 Wrocław

NIP: 896-000-26-05

REGON: 000987696

BDO:000047927

Spółdzielnia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165355

Konto bankowe: Bank ING 96 1050 1575 1000 0090 3050 2562

 

Kasa spółdzielni:

czynna w każdą środę i ostatniego dnia każdego miesiąca w godz. 12.30-14.30

 

Parking:

Dla kontrahentów posiadamy dwa wydzielone kopertą miejsca parkingowe od strony ul. Kurzy Targ.


Dane kontaktowe

Sklep "Art. biurowe, zabawki" - 1 piętro

tel. 71 377 18 41

      71 377 18 31

Sklep "AGD, drogeria" - 2 piętro

tel. 71 377 18 16

      71 377 18 78

Wyprzedaż – parter

tel. 71 377 18 22

Salon Prasowy

tel. 71 377 18 33

Supermarket – parter

tel. 71 377 18 49

      71 377 18 67

 

SEKRETARIAT

tel. 71 377 18 02

biuro@feniks.wroc.pl
fax. 71 344 59 32
 
ZARZĄD
Prezes Zarządu - Jerzy Kraśniewski
tel. 71 377 18 02,
 
DYREKTOR HANDLOWY
tel. 71 377 18 14
 
DZIAŁ ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
tel. 71 377 18 66
 
Kierownik
tel. 71 377 18 70

- negocjacje umów z dostawcami w branży spożywczej i przemysłowej

- koordynacja działań odnośnie najmu powierzchni biurowych i handlowych

- działania marketingowe i reklamowe

 

ZESPÓŁ INFORMATYKI
tel. 71 377 18 61
 
Kierownik
tel. 71 377 18 60

- koordynacja działań informatycznych


Dane kontaktowe

DZIAŁ PERSONALNO - SZKOLENIOWY
tel. 71 377 18 20

- prowadzenie rekrutacji

 

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY

Główny Księgowy
tel. 71 377 18 44
 
Kierownik
tel. 71 377 18 52
 
Kasa
tel. 71 377 18 28
 
Uzgodnienia sald
tel. 71 377 18 39
 
Płatności
tel. 71 377 18 52
 
Rozliczenia
tel. 71 377 18 58
- prowadzenie polityki księgowo-finansowej

 

DZIAŁ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNY
tel. 71 377 18 54
 
Kierownik
tel. 71 377 18 54

- koordynacja działań techniczno-remontowych

- zarządzanie administracyjne budynkami