Projekt finansowany z funduszy europejskich

Opis i cel projektu.

Dotacja na kapitał obrotowy dla Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Feniks" we Wrocławiu ul.Szewska 75/77, 50-121 Wrocław,  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

- cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

- planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, poprawa płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności

- wartość projektu: 244 271,37 zł

- wkład Funduszy Europejskich - 100%.